Anmäl till kurs

Anmälan
Anmälan skickas till pirre@hundia.se
Märk (ämne) mailet med kursens namn.
Skriv ner namn, adress och telefonnummer och mailadress om det är annan än den du mailar från. Ange också hundens namn, ålder och ras/raser. Din anmälan räknas alltid som bindande vid kursanmälan.

Du kan också ringa 0764-160622, men har jag kurs eller föreläsning då kan jag ha svårt att anteckna dina uppgifter, varför mail ofta är bättre.
Och du får gärna ringa om du har frågor om kurser också förstås!

Du får besked om plats och betalning i svarsmail inom tre dagar i regel. Eftersom jag dömer tävlingar en del helger kan det ibland dröja innan du får svar. Har du inte fått svar inom en vecka, kontakta oss gärna igen, ifall ditt mail inte kommit fram. Titta också i skräpkorgen, så inte vårt mail hamnat där.

Betalning
Du får information om hur du betalar efter din anmälan.
Betala först efter bekräftad plats.

Hantering av personuppgifter – GDPR
Genom att anmäla dig till kurs tillåter du Hundiagården att spara de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna kontakta dig, bokföra mm. Här kan du läsa mer om GDPR och hur dina uppgifter behandlas.

Avbokning av kurs:
Du kan kostnadsfritt avboka din plats upp till 14 dagar efter att du har fått bekräftelse på din plats.
Om du avbokar minst 14 dagar före kursstart återbetalas halva kursavgiften om inte kursen har en utomstående inhyrd instruktör. Då gäller istället 4 veckor före kursstart för tid att få in en reserv.
Vid bokningar senare än 14 dagar (eller 4 veckor, se ovan) före kursstart återbetalas ej kursavgift.

Överlåta din plats
Hör av dig till oss, finns en reserv till din plats återfår du hela avgiften. Du kan också överlåta din plats till annan förutsatt att ev krav på förkunskaper uppfylls av den nya deltagaren.

Inställd kurs
Om kursen ställs in (tex. om kursen får för få deltagare) så återbetalas hela avgiften.

Vi följer konsumentköplagen
Observera att vår kursverksamhet är undantagen ångerrätten med hänvisning till Konsumentköplagen: Undantag från ångerrätten
11 § 2 kap. punkt 12.
Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar kursen.

Försäkringar
Strikt ägaransvar gäller, det är hundägarens eget ansvar att ha gällande försäkring för händelser där hunden är inblandad. Hundiagården frånsäger sig allt ansvar.