Hundproblem

Jag är en utbildad diplomerad hundpsykolog och hjälper till med det som kan upplevas som problem, av dig eller hunden.

Problemhundsutredning

Har du något problem med din hund som du vill ha hjälp med? I olika stadier av livet kan det finnas olika problem och utmaningar som man vill ha hjälp med. Koppeldragande, osäkerhet, svårt att koppla av tex. Boka en tid till diplomerad hundspykolog, Pirkko Andersson, för en utredning. 

Första träffen går vi på bakgrund och orsaker till problemet och lägger upp en träningsplan. Det brukar ta ca 2 timmar. Efter det har vi en uppföljande träff för att se så ni gör framsteg i träningen och ser om vi behöver lägga till eller ändra något. 

Därefter kan du kombinera med valfritt antal träningstillfällen. 

Den här utredningen brukar ge bra resultat eftersom det är en grundligare genomgång till orsakerna av problembeteendet. 

Vi bokar en tid när hela familjen kan vara med den första gången. De får gärna följa med övriga tillfällen också. 

Priset för de första två gångerna är 1800 kr. Efterföljande träningstillfällen kostar 550 kr.

Problemhundsutredningen görs här på Hundiagården. Efterföljande träningar kan komma att vara på andra ställen beroende på problemets art. Då tillkommer restid och reseersättning. 

Enstaka träningstillfällen
Enstaka tillfällen, upp till 60 minuter per gång, kan också bokas för enskild träning där problemen kanske inte är så stora. 

I första hand genomförs de här på Hundiagården. Vid ev resa, max 2 mil, tillkommer resekostnad med 18.50 per mil. Vid resa längre bort tillkommer även timpris beroende på resans längd. Ett enstaka tillfälle kostar 550 kr