På Hundia startar det kurser hela året!

Medicinsk laser

För behandling av  smärtor, inflammationer, muskelspänningar, skador på leder, senor, ligament, hotspot, furunkler, artrit/artros, tandköttsinflammationer mm

Vibrationsplatta

Vibrationsbehandling är idag en väl beprövad behandlings- och träningsmetod och ger effekter som ökad muskelstyrka, balans, koordination och cirkulation, vilket underlättar återhämtning och befrämjar läkning. 

Laserbehandling hund

Medicinsk laser

Laserbehandling läker vävnad, minskar inflammation och lindrar smärta.

Medicinsk laser stimulerar kroppens eget immunförsvar och celler att självläka.
Laser används för både smärtlindring och inflammationer och förkortar återhämtning vid skada av muskler, leder och senor. Medicinsk laser påverkar kroppens eget immunförsvar och stimulerar celler att självläka, cellen utnyttjar energin från laserljuset och sätter igång kroppens naturliga reparationsmekanismer.
Laser kan även användas som förebyggande behandling för hårt arbetande hundar, risken för återkommande skador reduceras kraftigt. Äldre hundar blir smärtfria, återfår sin rörlighet och livskvalitet.

Behandlingsområden
– Smärtor och inflammationer (akut eller kronisk)
– Muskelspänningar
– Triggerpunkter
– Skador på leder, senor, ligament
– Muskelskador
– Ryggont/nacksmärta (spondylos eller diskbråck)
– Nersvmärtor
– Svullnader (ödem)
– Sår (hot spot, furunkler, snabbare sårläkning)
– Artrit/artros
– Öroninflammationer/blodöra
– Analsäcksinflammation
– Tandköttsproblem
– Ärrbildning
– Stimulering av immunförsvaret

OBS! Alla akuta tillstånd bör alltid utredas av veterinär.

Behandling med medicinsk laser ger:
Kort behandlingstid
Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
Stark anti-inflammatorisk effekt.
Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
Snabb återhämtning av skadade muskler
Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
Snabb läkning från ytliga skador som sår, ben och brännsår

Laserbehandling har en smärtstillande effekt, varför man bör tänka på att hunden ska ta det lugnt en period efter laserbehandlning.

En behandlingsintervall omfattar ca 2-10 behandlingar. Akuta tillstånd behöver normalt färre behandlingar medan kroniska kräver fler. Sår behöver behandlas dagligen tills såret är helt läkt, medan andra patologier, t.ex artros, diskbesvär mm. kan behandlas varannan eller var tredje dag beroende på patientens tillstånd.

Boka tid på 0764-160622

Laserbehandling
Enstaka gånger 300 kr
10-kort 2600 kr. Kortet gäller 1 år från inköpsdatum.

Mer om laser längre ner på sidan.

Vibrationsträning

Vibrationsträning

Frekvensen väljs utefter målet med behandlingen. Rörelserna sker i vertikala plan vilket ger lederna en normal belastning. Fördelen med det är att hunden känner sig bekant med rörelserna med snabb avslappning som följd.

Vibrationsträningens effekter:
* Ökar blodcirkulationen
Mille på vibben* Minskar smärta
* Reducerar stress
* Ökar återhämtningsförmågan
* Stimulerar läkning
* Upprätthåller inre organ som tarm och mage
* Normaliserar muskulär obalans
* Stimulerar brosk mellan benleder
* Ger ökad muskelstyrka
* Ger ökad balans och koordination
* Släpper på spänningar i muskler och leder

När behövs vibrationsträning?
Vibrationsträning är extra lämplig för hundar i behov av:
* Spänstträning av muskler- sena
* Upp- och nedvarvning i samband med träning
* Vid neuromotoriska besvär
* Behandling av smärta och kronisk värk
* Ökad rörlighet och smidighet i låst och spänd muskulatur
* Benskörhet
* Styrketräning och balansträning
* Uppbyggnadsträning efter ledoperationer
* Viktnedgång för överviktiga hundar
* Som ett träningskomplement till hårt arbetande hundar (jakt-, drag- och brukshundar)
* den äldre hunden för ökad blodcirkulation (tips: kombinera med laser!)
* Stressade individer. Träningen verkar lugnande samt ger ett allmänt välbefinnande.

Vibrationsträning
Enstaka gånger 140 kr
10-kort 1100 kr. Kortet gäller 1 år från inköpsdatum.

 

 

Mer om laser

MLS Laser (Multiwave Locked System) är en ny innovativ behandling som kombinerar och synkroniserar specifika laserljus. MLS – innebär att lasern arbetar med två våglängder (808nm som har en ffa.antiinflammatorisk och antiödemisk effekt samt 905nm som ffa. är smärtstillande) i en synkroniserad samverkan, vilket är UNIKT, och innebär en förhöjning av varje våglängds enskilda effekt. Denna samverkan har visat sig ha bättre terapeutiska resultat än den traditionella laserterapin.

För närvarande är det ingen annan laser inom den traditionella laserterapin som är kapabel att som MLS jobba på cellnivå, minska svullnad, smärtstillande effekt, kraftfull anti-inflammatorisk effekt samtidigt och inom kort tid. Den har även visat sig ha mycket bra effekt på sårläkning samt läkning efter kirurgi.

Vad gör lasern?
Den lindrar smärta.
Den minskar kroppens inflammationsreaktioner.
Den aktiverar viktiga komponenter för läkning via immunsystemet.
Den avlägsnar ärr i vävnad och simulerar vävnadstillväxt.
Laserljuset/fotonerna normaliserar ”sjuk” vävnad.
Om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset.
Laserljus har inga rapporterade sidoeffekter.
Att kunna placera denna fotonenergi exakt där den bäst behövs och de positiva effekterna den ger gör laserterapin till en av de bästa terapier som någonsin dokumenterats.

Redovisningar från USA visar att laserterapi och konventionell terapi tillsammans är en överlägsen behandlingsmetod jämfört med enbart konventionell terapi.


Kända biologiska effekter vid terapi med klass 4 laser
1. En ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt
Ljusfotoner/energi från laser tränger djupt in i vävnad och accelererar cellproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar tillgängligheten av energi så att cellen kan ta upp näringsämnena snabbare och transportera bort slaggprodukter i större utsträckning. Som reslutat av exponeringen från laserljuset ökar läkningshastigheten på celler från ledband och muskler.

2. Smärtstillande (analgetisk effekt)
Laserterapi har en stor positiv inverkan på nervceller genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet för smärta. Genom att minska inflammationsprocessen och därmed ödembildningen minskas smärta. Sedan har vi en annan mekanism som hindrar smärtan och det är att laserterapi ökar produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen som till exempel endorfiner.

3. Antiinflammatoriskt
Laserterapi har antiödemisk effekt till följd av vasodilatation (utvidgning av blodkärlen), men också genom att aktivera det lymfatiska dräneringssystemet. Som resultat av detta ses en reduktion av svullnader efter till exempel inflammation eller slag.

4. Bättre nervfunktion
Långsam återhämtning för nervfunktionerna i skadad vävnad innebär stickande smärta och nedsatt funktion i dessa delar. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar. Den ökar också amplituden för aktionspotentialen (nervimpuls) och därmed optimerar den muskelarbetet.

5. Snabbare sårläkning
Laserljuset stimulerar fibroblasternas utveckling (fibroblasterna är de byggstenar av kollagen som är mest framträdande vid sårläkning) i den skadade vävnaden. Kollagen är det nödvändiga protein som krävs för att byta ut gammal vävnad och reparera vävnadsskador. Som ett resultat av detta är laserterapi effektivt på öppna sår och brännskador.

6. Reducerar ärrvävnad (fibrös vävnadsbildning)
Laserterapi minskar bildandet av ärrvävnad till följd av skärskador, skrubbsår, brännskador och operationer.

7. Ökad vaskulär aktivitet
Laserterapi ökar signifikant bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad. Därmed ökar läkningshastigheten och slutningen av sårskador samt reducerar den ärrvävnad. Andra fördelar är att det skapas en temporär vasodilatation (utvidgning av blodkärlen).

8. Ökad metabolisk aktivitet
Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.

9. Immunoregleringen
Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunoglobiner och lymfocyter. Laserljus absorberas av chromoforer (enzymmolekyl) som reagerar på ljuset. Enzymet flavomononukleoid aktiveras och startar produktionen av ATP (adenosintrifosfat), vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

10. Trigger- och akupunkturpunkter
Laserterapi stimulerar trigger- och akupunkturpunkter genom ett icke-penetrerande sätt och ger minskad smärta vid muskelsmärta.

http://optilaser.se/veterinarmedicin-2/mphi-vet