IDhundutbildning startar april 2023

Om ditt djur är försvunnet kan en IDhund och dess förare hjälpa till med att

  • lokalisera området djuret rör sig i
  • visa på rörelsemönster
  • ge råd om infångning

En IDhund ska söka upp ett spår efter det djuret vars doft den fått i smellern*. Även om spåret är flera km bort ska IDhunden komma fram till spåret och berätta att här är spår efter just det bortsprungna djuret vi söker. Den ska inte följa andra spår. IDhundens förare, som har genomsöksutbildning, ska efter karta och information kunna planera var IDhunden ska börja söka efter spår. Det är sällan IDhunden får ett spår den ska följa i flera mil när den kommer till platsen. Först ska spår hittas, sen kan man börja se hur djuret rör sig och planera infångande utifrån IDhundens information. IDhundföraren kan hjälpa dig med råd och tips om infångning.

IDhunden ska alltså lära sig diskriminera (avstå från att följa eller markera fel) doft, hundens förare ska kunna planera genomsök utifrån terräng, information och karta.

Du känner igen en utbildad IDhund på dess tjänstecken, den har IDhund loggan på.
Som förare har du också utbildningsbevis eller licens att kan visa upp med just IDhunds logotyp.
Du kan efter utbildningen välja att lista dig som ekipage på www.idhund.se (samt få tillgång till gruppen IDhund Sverige på Facebook) eller söka självständigt. För att vara listad krävs årligt licensprov och tjänstetecken.

Lärare på kursen är Pirkko Andersson, en av två som startade Svenska IDhund utbildningen 2014.

MOTALA  GRUNDUTBILDNING 2024
Datum: 20-21 april, 18-19 maj, 15-16 juni
Pris: 9900 kr inkl moms. vid betalning före kurstart eller 3500 kr per kurstillfälle. 
Tider: Lördag: 10.00 – 17.00, Söndag: 9.00-16.00
Plats: Hundiagården, Motala

Det är ca 1 månad mellan varje träff för egen träning hemma.
Utbildningen har en Facebook grupp och zoom träffar för uppföljning och support under hemmaträningen.

Förslag på boende kan du hitta här:
http://www.dohnaforsvandrarhem.se/
http://www.rexmotala.se/
https://www.mallboden.se/
http://www.hotellostermalm.se/
http://www.medevibrunn.se – 2 km från Hundiagården men oftast bara öppen sommartid.

Tova IDhund

Skottis IDhund

*smeller är något som luktar som det djur som ska sökas. Kan du göra en smeller innan olyckan är framme tar du med fördel av pälsen. Stoppa det i en glasburk med tätt lock så håller det bäst. Om det inte finns smeller så går det bra med halsband, filt eller annat med djurets doft. En smeller kan inte lukta av flera djur om det finns i familjen, då vet inte IDhunden vem den söker.