Nose Work Instruktör

Certifierande Instruktörsutbildning Nose Work – Godkänd av Svenska Nose Work Klubben

Instruktörsutbildning i Nose work, den nya fantastiska hundsporten från USA, en ny spännande hundsport!

Det handlar om doftdiskriminering och hundens fantastiska luktsinne. De måldofter som hunden ska markera är Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. Det finns 3 klasser och 5 grenar. Tävlingsmässigt är det fyra olika moment i TSM (tävling samtliga moment) behållarsök, inomhussök, utomhussök & fordonssök samt 4 sök av samma moment i tävlingar i TEM (tävling enskilt moment.

Nose Work Instruktörsutbildning – Godkänd av Svenska Nose Work Klubben

Kursens mål: Du ska kunna hålla egna kurser i Nosework och döma officiella Doftprov (i samarrangemang med SNWK).
Efter godkänt prov får du titeln certifierad Nose Work instruktör samt auktoriserad doftprovsdomare

Kursplan: 4×3 dagar, med mycket egen träning och läsning hemma mellan varje tillfälle. Certifieringsprov till instruktör inom Svenska Nose Work klubben ingår i kursen. Efter godkänd examen blir du certifierad SNWK instruktör.

Hemarbeten: Träna egen hund + egna ekipage i Nose Work, SNWKs regelverk, skriva övningsplaner.

Del 1: Träna egen hund i Nose work, olika modeller för att få hunden att söka, inomhussök, behållarsök, fordonssök, utomhussök. Huvudsakligen praktik med egen hund, videofilmer om de olika momenten, genomgång av de 4 momenten i Nose Work i teori/praktik blandat.

Del 2: Instruktörs kurs i Nose work, inlärning lagerblad, scanning, markeringsträning, olika höjd, fler doftgömmor, kombigömmor, hundens luktsinne, miljö, balansövningar, teori/praktik blandat. Pedagogik, övningsplaner.

Del 3: Etologi, Inlärning, genomförande av doftprov, problemlösning, sökteknik, regler för tävling.

Del 4: Certifiering till SNWK instruktör – Praktiskt och teoretisk prov. Praktiskt prov: leda del av kurs för 2 grupper elever, nybörjargrupp och fortsättningsgrupp. Prov till Doftprovsdomare. Teoretiskt prov. Provtävling (inofficiell) i de 4 olika momenten inomhussök, utomhussök, behållarsök och fordonssök.

Utbildningens längd: Utbildningen ligger på 12 schemalagda heldagar.
Del 1: 9+10+11 juli
Del 2: 21+22+3 aug
Del 3: 4+5+6 sept
Del 4: 9+10+11 okt

Tider:
Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 09.00-17.00
Dag 3: 09.00-16.00

100% närvaro krävs.

Instruktör: Pirkko Andersson, instruktör, doftprovdomare och domare i Nose Work.
Antal platser: 6 st
Pris: 12 500:-/deltagare (inkl moms) certifieringsprovet ingår i priset.