Behandlingar

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, muskler, senor, leder, inflammationer mm. Medicinsk laser stimulerar celler att självläka samt kroppens eget immunförsvar. 

Laserbehandling är mycket avslappnande och laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Ibland kan en smärta öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling beroende på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser.

Vibrationsträning ger effekter som ökad muskelstyrka, balans, koordination och ökad cirkulation vilket underlättar återhämtning och befrämjar läkning.